Việc làm

Website tìm việc làm nhanh nhất, nơi chia sẻ kinh nghiệm tìm việc

TimvieclamBlog.com - Cảnh giác thủ đoạn lừa gạt tuyển dụng hiện nay

TimvieclamBlog.com - Cảnh giác thủ đoạn lừa gạt tuyển dụng hiện nay

Dựa trên sự tin người và hạn chế am hiểu của đối tượng ứng viên, một số đường dây, điểm giới thiệu việc làm sử dụng các thủ đoạn mục đích lừa gạt.

TimvieclamBlog.com - Cách chọn lựa việc cho sinh viên khi tốt nghiệp

TimvieclamBlog.com - Cách chọn lựa việc cho sinh viên khi tốt nghiệp

Bài viết phía dưới đây chúng tôi xin nhắc cho mọi người 1 ít phương pháp để kiếm đc 1 việc tốt lúc mà tốt nghiệp.